Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

Xarxa de Centres Culturals Polivalents de Sant Cugat Xarxa de Centres Culturals Polivalents de Sant Cugat Xarxa de Centres Culturals Polivalents de Sant Cugat

Saltar al contingut
Ets a:

PROJECTE D'ART TÈXTIL CONTEMPORANI

PROJECTE D’ART TÈXTIL CONTEMPORANI 2025

Per a l'elaboració d'un projecte artístic de l’àmbit de l’art tèxtil contemporani, de format expositiu, que destaqui per la seva qualitat, professionalitat i originalitat. La proposta es mostrarà a la sala Eixida del Centre Grau-Garriga d’Art Tèxtil Contemporani entre febrer i abril del 2025 o entre octubre i desembre de 2025.

 

Sol·licitud

Adreçar un únic dossier pdf (màxim 3 MB) al correu electrònic casaaymat@santcugat.cat amb el codi TÈXTIL com a assumpte del missatge. El document cal que inclogui:

- Proposta expositiva: justificació teòrica, relació d'obres (dossier gràfic amb justificació de la selecció), necessitats tècniques, calendari i necessitats de producció i proposta d’implantació a la sala d'exposicions (3000 paraules).

- Proposta d'activitats vinculades (500 paraules).

- Pressupost desglossat d’honoraris, producció d’obra, activitats, i si s’escau, producció museogràfica.

- Currículum o descripció del treball de l’artista (1000 paraules).

 

Dotació econòmica

La dotació econòmica global per aquest projecte serà fins a un màxim de 2.500,00 € (impostos inclosos), repartits de la forma en què segueix:

1.300,00 €: honoraris, producció d’obra, activitats i, si s’escau, producció museogràfica.

1.200,00 €: muntatge i desmuntatge, gràfica, així com qualsevol altra despesa econòmica vinculada a l’exposició*.

Per al desenvolupament de l'exposició i les activitats vinculades la proposta comptarà amb el suport de l'equip tècnic i gestor del centre.

*L’equip de muntatge i desmuntatge es gestionarà per compte de l’equip tècnic i gestor del centre donat que són serveis que formen part d’un contracte públic de l’Ajuntament de Sant Cugat, així com els serveis de gràfica.

 

Criteris de valoració

- Rellevància de la proposta expositiva i d’activitats en relació amb el context de l'art tèxtil actual.

- Adequació de la proposta a l'espai, calendari, pressupost, recursos humans i tècnics (plànols disponibles a centresculturals.santcugat.cat) i a les bones pràctiques professionals.

- Caràcter inèdit de la proposta (no és indispensable però sí valorable).

- Vinculació del projecte amb el context territorial de Sant Cugat (es valorarà molt positivament).

- Significació de la selecció del projecte en la trajectòria de l’artista.

 

Comitè de selecció

La selecció de la proposta anirà a càrrec de l’equip tècnic i gestor del centre.

 

Dates

Presentació de propostes: del 13 de maig fins al 16 de juny del 2024

Comunicació de la proposta seleccionada: a partir de 22 de juliol del 2024

 

Dubtes i preguntes

Per a resoldre dubtes i preguntes relacionades amb el contingut d’aquestes bases, us podeu posar en contacte amb nosaltres a través de:

Adreça electrònica: casaaymat@santcugat.cat

Telèfon.: 93 565 70 82

Comparteix això:

Menú principal