Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

Xarxa de Centres Culturals Polivalents de Sant Cugat Xarxa de Centres Culturals Polivalents de Sant Cugat Xarxa de Centres Culturals Polivalents de Sant Cugat

Saltar al contingut
Ets a:

Termes i condicions

CONTACTE I INFORMACIÓ LEGAL

El Centres Culturals de Sant Cugat són centres depenents de l’Ajuntament de Sant Cugat, les dades del qual es troben en el seu web www.santcugat.cat.


Gestió Cultural SCP. és una societat civil privada inscrita a la Oficina Liquidadora de Catalunya (Departament Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya) amb el nº de presentació A-552/2004-1, amb data 18 de març de 2004, domicilada en el carrer Tórtora, 18 - 08197 Valldoreix, amb el telèfon 661809649, pàgina web www.gcultural.cat i el CIF J63458723.

Gestió Cultural SCP gestiona els centres Casa de Cultura, Xalet Negre, Casal Torreblanca, Centre d'Art Maristany i Casa Aymat.


Doble Via (Serveis Socioeducatius) SCCL. és una societat inscrita en el Registre Territorial de Cooperatives en el full BN-8407, amb data 6 de setembre de 1999, domiciliada en la Pça. d'Aiguallonga, s/n.  - 08198 La Floresta, amb el telèfon 93 544 26 28, pàgina web www.doblevia.coop i el CIF F62011812.

Doble Via SCCL gestiona els centres Casal Mirasol, Casino la Floresta i Casal Les Planes.


FUNCIONAMENT INSCRIPCIONS ON-LINE ALS CURSOS I TALLERS

A partir d’aquest trimestre les inscripcions deixen de ser presencials i caldrà entrar a www.centresculturals.santcugat.cat per tal de formalitzar online la matrícula als cursos dels Centres Culturals.
Cal que els usuaris i usuàries es registrin al lloc web mitjançant el seu DNI i dades personals. Per formalitzar aquest proce-diment és necessari disposar d’un  correu electrònic per a poder validar l’usuari.

Per a formalitzar la inscripció als cursos i tallers cal realitzar els següents passos:
1. Iniciar la sessió amb DNI i contrasenya.
2. Buscar i accedir al curs seleccionat. A la web s’indica tota la informació relacionada amb el curs i el material
que cal portar en el cas que sigui necessari.
3. Clicar al botó "Inscriu-te al curs".
4. Seleccionar, si és el cas, el descompte a aplicar.
5. Pagar mitjançant targeta bancària.
6. S’enviarà un correu electrònic amb la confirmació de la inscripció.
7. Dins la sessió de l’usuari, es podrà consultar l’historial de cursos de l’alumne/a.


NORMATIVA
• Les inscripcions s’han de fer online a la web centresculturals.santcugat.cat. Per resoldre dubtes podeu contactar amb els centres dins el seu horari d’obertura.
• Les admissions als cursos i als tallers seguiran rigorosament l’ordre rigorós d’inscripció digital, amb excepció d’aquells cursos prèviament publicats amb mètode de sorteig.
• En cap cas es reservaran places per telèfon o per correu electrònic.
• No es considerarà una inscripció del tot resolta fins que se’n faci el pagament.
• Cada curs requereix un mínim d’alumnes per a realitzar-se.
• En el cas que la organització anul·li el curs, es retornarà l’import íntegre pagat.
• Cada curs té un màxim d’alumnes previst. La resta d’inscripcions, un cop tancats els grups, passaran     a llista d’espera.
• Un cop feta la inscripció, en cas de renúncia de la plaça, només es retornarà l’import del curs si les causes  són justificables i sempre que es notifiqui abans que finalitzi el període d’inscripció.
• Un cop iniciat el curs, no s’admetran canvis ni es faran devolucions. Tampoc es reservaran places per a propers trimestres.
• Quan l’oferta va dirigida a persones de més de 18 anys d’edat, només s’acceptaran menors d’edat amb el consentiment del professorat i del pare, la mare o el tutor/a legal.


DESCOMPTES
El descompte s’aplicarà en el preu del curs, en cap cas s’aplicarà en el material (si el curs ho requereix):
20 % famílies nombroses
20 % famílies monoparentals
10 % targeta T-Jove de l’Ajuntament de Sant Cugat
Els descomptes no són acumulables i cal presentar l’acreditació de forma digital per correu electrònic.
Cal que us poseu en contacte amb el referent del Centre un cop formalitzada la inscripció.

 

SEGURETAT I PROTECCIÓ DELS COMPRADORS ONLINE

Garantim la màxima seguretat en el pagament en su pago i la confidencialitat de les dades. Totes les operacions de pagament es realitzen a través d'un servidor segur, basat en l' Standard SSL, que garantitza la total confidencialitat de les dades de la seva targeta bancaria. Aquestes dades viatgen encriptadoes en tot moment i només són conegudes pel banc autoritzador, en cap moment se guardan en nuestros servidores.


Els pagaments de les inscripcions a centresculturals.santcugat.cat es realitzen a través de Redsys (canal oficial de pagament de BBVA) amb tots els sitemes d'encriptació i seguretat de transferència de dades través del protocol SSL amb el que el comprador gaudirà en tot moment amb la protecció d'aquest canals.

Comparteix això:

Menú principal