Preproducció Proves
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

Xarxa de Centres Culturals Polivalents de Sant Cugat Xarxa de Centres Culturals Polivalents de Sant Cugat Xarxa de Centres Culturals Polivalents de Sant Cugat

Saltar al contingut
Ets a:

Convocatòries d'art, creació i exposicions

El programa d’Arts Visuals de l’Ajuntament de Sant Cugat presenta les bases de les Convocatòries destinades a donar suport a la creació artística per a l’edició 2022 - 2023.

Les bases han estat elaborades per garantir objectivitat, igualtat i transparència amb la finalitat de democratitzar l’accés als espais expositius i creatius de la ciutat.

• Les persones i col·lectius participants hauran de presentar una proposta seguint les bases de cada convocatòria. Cal respectar el format indicat en cada una d’elles, en cas
contrari la sol·licitud no serà acceptada.

• Una mateixa proposta no es pot presentar en dues o més convocatòries expositives diferents corresponents a una mateixa edició.

• Els autors i autores de projectes ja seleccionats a les convocatòries de Projectes d’Art Contemporani, Projectes Curatorials d’Art Contemporani, Cicle d’Artistes de Sant Cugat o Projectes Artístics de Ciutat, no podran tornar a optar en cap d’aquestes convocatòries al llarg dels següents 5 anys.

• La selecció dels projectes anirà a càrrec d’una comissió de selecció independent i especialitzada. En aquelles convocatòries on no hi hagi comissió de selecció, l’equip gestor del centre expositiu serà l’encarregat de fer-ne la selecció.

• La comissió de selecció podrà considerar deserta una convocatòria. 

• La comissió de selecció podrà demanar aclariments puntuals a les persones participants.

• Els i les seleccionades a cada convocatòria es comprometen a assistir a les reunions prèvies i jornades de treball necessàries per a la consecució del projecte, adaptant-se en cada cas al calendari fixat, així com als recursos humans i tècnics que es puguin oferir des de cada espai.

• Els i les seleccionades es comprometen a fer una presentació pública i a participar de la dinamització (presencial o online) del projecte.

• Els projectes produïts dins el marc d’aquests convocatòries es comprometen a citar @art.santcugat, o la xarxa social que s’indiqui en cada cas, en les comunicacions digitals del projecte, així com en les possibles mostres futures del projecte amb la següent cita: “Projecte produït amb el suport de l’Ajuntament de Sant Cugat”.

• Queden excloses de les presents convocatòries aquelles entitats o programes públics l’accés a les sales dels quals estigui regulat mitjançant un conveni amb l’Ajuntament de Sant Cugat.

• L’anunci de la resolució de cada convocatòria es farà pública a través de la web centresculturals.santcugat.cat i de les nostres xarxes socials.

• Aquelles propostes destacades per les comissions de selecció que no resultin finalment seleccionades podran ser proposades com a exposicions – de forma íntegra o parcial-, fora de la convocatòria per la qual hagin estat presentades, prèvia acceptació dels i les participants i amb el vist i plau de la comissió.

• La participació en qualsevol de les convocatòries suposa l’acceptació d’aquesta normativa, així com de la resolució de la comissió de selecció. Qualsevol aspecte que no quedi recollit en aquesta normativa, quedarà a consideració de cada una de les comissions de selecció.

PROJECTES D’ART CONTEMPORANI

Centre d'Art Maristany. Per a un projecte artístic de l’àmbit de les arts visuals contemporànies.

 

Projecte seleccionat: "Mala pell, mala raça i Sant Culgat", d'Ana Garcia-Pineda

(actualització 07/07/2022)

PROJECTES ARTÍSTICS DE CIUTAT

Casa de Cultura. Per a propostes d'arts visuals i plàstiques vinculades al territori i a la ciutat. 

 

Projecte seleccionat: "El teatre de les plantes", de Monica Kopatschek i Ana Lopez

(actualització 07/07/2022)

CICLE D’ARTISTES DE SANT CUGAT

Casa de Cultura. Per a propostes d’artistes amb una vinculació a Sant Cugat.

 

Projecte seleccionat: "Matriu", d'Eulàlia Llopart

(actualització 07/07/2022)

ESTADES CREATIVES

Casa Aymat. Recolzament a la producció artística d'artistes contemporanis.

EL PARÈNTESI

Casal de Mira-Sol. Per a l’exhibició d'un projecte en format gràfic o fotogràfic.

Menú principal