Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

Xarxa de Centres Culturals Polivalents de Sant Cugat Xarxa de Centres Culturals Polivalents de Sant Cugat Xarxa de Centres Culturals Polivalents de Sant Cugat

Saltar al contingut
Ets a:

Convocatòries d'art, creació i exposicions

Fruit de les trobades de la taula participativa d’arts visuals, l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès va posar en marxa una convocatòria per nodrir la programació temporal dels diferents espais expositius de la ciutat.

El programa d'Arts Visuals de l'Ajuntament de Sant Cugat presenta les bases de les Convocatòries destinades a donar suport a la creació artística per a l'edició 2020-2021. Les bases han estat elaborades per garantir objectivitat, igualtat i transparència amb la finalitat de democratitzar l’accés als espais expositius i creatius de la ciutat.

Normativa de participació:

• Els participants hauran de presentar una proposta seguint les bases de cada convocatòria. Cal respectar el format indicat en cada una d'elles, en cas contrari la sol·licitud no serà acceptada.
• Una mateixa proposta no pot ser presentada en dues o més convocatòries diferents.
• La selecció dels projectes anirà a càrrec d'una comissió de selecció independent i especialitzada. En aquelles convocatòries on no hi hagi comissió de selecció, els gestors de l'equipament seran els encarregats de fer-ne la selecció.
• La comissió de selecció podrà considerar deserta una convocatòria.
• La comissió de selecció podrà demanar aclariments puntuals als participants.
• Els seleccionats de cada convocatòria es comprometen a assistir a les reunions prèvies i jornades de treball necessàries per a la consecució del projecte seleccionat, adaptant-se en cada cas al calendari fixat a cada espai, així com als recursos humans i tècnics que es puguin oferir des de cada espai. 
• Queden excloses de les presents convocatòries aquelles entitats o programes públics l'accés a les sales dels quals estigui regulat mitjançant un conveni amb l’Ajuntament de Sant Cugat.
• L'anunci de la resolució de cada convocatòria es farà pública a través de la web centresculturals.santcugat.cat
• Les propostes destacades per les comissions de selecció, i que no resultin finalment seleccionades, podran ser proposades com a exposicions - integra o parcialment-, fora de la convocatòria, prèvia acceptació dels participants i amb el vist i plau de la comissió.
• La participació en qualsevol de les convocatòries suposa l’acceptació d’aquesta normativa, així com de la resolució de la comissió de selecció. Qualsevol aspecte que no quedi recollit en aquesta normativa, quedarà a consideració de cada una de les comissions de selecció.

 

Convocatòria PROJECTES D’ART CONTEMPORANI 2020 (Centre d'Art Maristany)

Per a l'elaboració d'un projecte artístic de l’àmbit de les arts visuals contemporànies que destaqui per la seva qualitat, professionalitat i originalitat. 

La proposta seleccionada es mostrarà a la sala d'exposicions del Centre d'Art Maristany entre el 10 de desembre del 2020 i el 2 de març del 2021.

Presentació de projectes: fins el 30 d’abril del 2020

 

RESOLUCIÓ (Data d'actualització 08/06/2020)

Un cop feta la deliberació conjunta dels projectes, la proposta escollida per portar-se a terme és: habitats, d’Oscar Holloway.

 

Convocatòria LES LLEIXES DEL CAM (Centre d'Art Maristany)

Per a l’exhibició d'un projecte artístic de l’àmbit de les arts visuals contemporànies d’artistes o col·lectius artístics que estiguin en vies de professionalització i vulguin tenir un primer contacte públic del seu treball.

Les propostes seleccionades es mostraran a l’espai Les Lleixes del Centre d'Art Maristany fins a un màxim de quatre setmanes de durada, i segons calendari pactat amb el centre.

Convocatòria oberta tot l'any

 

Convocatòria CICLE D’ARTISTES SANTCUGATENCS 2021 (Casa de Cultura)

Per a propostes d’artistes amb una vinculació demostrable a Sant Cugat (nascuts, residents o amb taller) que vulguin formar part del Cicle d’Artistes Santcugatencs, orientat a difondre i potenciar l’art fet des de la ciutat. La proposta seleccionada es mostrarà a la sala d'exposicions de la Casa de Cultura entre el 9 de setembre i el 23 d’octubre del 2021.

Queden exclosos d’aquesta convocatòria els artistes que ja hagin participat en alguna de les exposicions del cicle al llarg dels últims cinc anys, així com aquells projectes que ja hagin sigut mostrats en qualsevol altre espai públic o privat de Sant Cugat.

Presentació de projectes: fins l'1 de juliol del 2020

 

RESOLUCIÓ (Data d'actualització 22/07/2020)

Un cop feta la deliberació conjunta dels projectes, la proposta escollida per portar-se a terme és: New Passwords, de Pep Puig.

Convocatòria PROJECTES EN OBERT 2021

Per a propostes artístiques, divulgatives i pedagògiques en format expositiu, o propostes d’exhibició pública que vulguin formar part del programa d’intervencions artístiques en espai públic de la ciutat. La temàtica és lliure. Les propostes seleccionades es mostraran entre el 16 de juny i el 24 de juliol del 2021 a la Casa de Cultura, en el cas de tractar-se d’un projecte expositiu, o bé al llarg del 2021, en cas de tractar-se d’un format públic.

Queden exclosos d’aquesta convocatòria els artistes o col·lectius que presentin propostes l’antiguitat de les quals superi els 2 anys des de la seva primera exposició pública, així com aquells projectes que ja s’hagin mostrat a Sant Cugat. Aquesta convocatòria preveu la selecció d’un màxim de fins a dos dels projectes presentats, un dels quals sempre serà en format expositiu.

Presentació de projectes: fins l'1 de juliol del 2020

 

RESOLUCIÓ (Data d'actualització 22/07/2020)

Un cop feta la deliberació conjunta dels projectes, la proposta escollida per portar-se a terme és: Mites, de Marina Enrich.

 

Convocatòria EL PARÈNTESI DE MIRA-SOL

Per a l’exhibició d'un projecte artístic en format gràfic o fotogràfic d’artistes o col·lectius artístics que vulguin mostrar el seu treball. Cal que aquests treballs siguin compatibles amb l’ús polivalent de l’espai, per la qual cosa no s’accepten treballs en format audiovisual ni volumètric.

Les propostes seleccionades es mostraran a l’espai El Parèntesis del Casal de Mira-sol segons calendari pactat amb el centre.

Convocatòria oberta tot l'any

Convocatòria ESTADES CREATIVES 2020 (Casa Aymat. Espai de creació)

Les estades creatives pretenen recolzar la producció artística, posant a disposició del resident els espais i els recursos que ofereix Casa Aymat Espai de Creació.

S’adreça a qualsevol persona amb dedicació professional o en vies de professionalització en el sector de la creació artística contemporània.

Convocatòria oberta tot l'any

Menú principal