Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

Xarxa de Centres Culturals Polivalents de Sant Cugat Xarxa de Centres Culturals Polivalents de Sant Cugat Xarxa de Centres Culturals Polivalents de Sant Cugat

Saltar al contingut
Ets a:

PROJECTE ARTÍSTIC DE CIUTAT 2025

PROJECTE ARTÍSTIC DE CIUTAT 2025

Per a un projecte expositiu d’arts visuals o plàstiques vinculat amb el territori i la ciutat, que destaqui per la seva qualitat, professionalitat i originalitat. El projecte s’exposarà a la sala d'exposicions de la Casa de Cultura entre febrer i abril del 2025.

Per mediació de la Taula de Participació Sectorial de les Arts Visuals i Plàstiques del Consell de Cultura de la ciutat, la convocatòria busca ser un espai obert de participació a través del qual donar veu a la ciutadania.

 

Sol·licitud

Adreçar un únic dossier pdf (màxim 3 MB) al correu electrònic casaaymat@santcugat.cat amb el codi ARTCIUTAT com a assumpte del missatge. El document cal que inclogui:

- Proposta expositiva: justificació teòrica, relació d'obres (dossier gràfic amb justificació de la selecció), necessitats tècniques, calendari i necessitats de producció i proposta d’implantació a la sala d'exposicions (3000 paraules).

- Proposta d'activitats vinculades (500 paraules).

- Pressupost desglossat d’honoraris, producció d’obra, activitats, i si s’escau, producció museogràfica.

- Currículum o descripció del treball de l’artista (1000 paraules).

 

Dotació econòmica

La dotació econòmica global per aquest projecte serà fins a un màxim de 6.000,00 € (impostos inclosos), repartits de la forma en què segueix:

3.000,00 €: honoraris, producció d’obra, activitats i, si s’escau, producció museogràfica.

3.000,00 €: muntatge i desmuntatge, transports, gràfica, així com qualsevol altra despesa econòmica vinculada a l’exposició*.

Per al desenvolupament de l'exposició i les activitats vinculades la proposta comptarà amb el suport de l'equip tècnic i gestor del centre.

*L’equip de muntatge, desmuntatge i transport es gestionarà per compte de l’equip tècnic i gestor del centre donat que són serveis que formen part d’un contracte públic de l’Ajuntament de Sant Cugat.

 

Criteris de valoració

- Rellevància de la proposta expositiva i d’activitats en relació amb el context territorial.

- Adequació de la proposta a l'espai, calendari, pressupost, recursos humans i tècnics (plànols disponibles a centresculturals.santcugat.cat) i a les bones pràctiques professionals.

- Caràcter inèdit de la proposta (no és indispensable però sí valorable).

- Vinculació del projecte amb el context territorial de Sant Cugat.

- Significació de la selecció del projecte en la trajectòria de l’artista.

 

Comitè de selecció

Representants de la Taula Sectorial de les Arts Visuals i Plàstiques del Consell de Cultura:

Imma Pueyo

Jesús Àngel Prieto

Cristina Méndez

L’equip tècnic i gestor del centre formarà part d’aquesta comissió, amb veu i sense vot.

 

Dates

Presentació de propostes: del 13 de maig fins al 16 de juny del 2024

Comunicació de la proposta seleccionada: a partir de 22 de juliol del 2024

 

Dubtes i preguntes

Per a resoldre dubtes i preguntes relacionades amb el contingut d’aquestes bases, us podeu posar en contacte amb nosaltres a través de:

Adreça electrònica: casaaymat@santcugat.cat

Telèfon.: 93 565 70 82

Comparteix això:

Menú principal