Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

Xarxa de Centres Culturals Polivalents de Sant Cugat Xarxa de Centres Culturals Polivalents de Sant Cugat Xarxa de Centres Culturals Polivalents de Sant Cugat

Saltar al contingut
Ets a:

ARTISTES EN RESIDÈNCIA 2025

ARTISTES EN RESIDÈNCIA 2025

Les residències artístiques pretenen recolzar la producció en arts visuals, posant a disposició dels i les artistes els espais i els recursos que ofereix Casa Aymat. Espai de Creació. Aquesta convocatòria s’adreça a qualsevol artista o col·lectiu amb dedicació professional o en vies de professionalització en el sector de la creació de les arts visuals contemporànies.

 

Prestacions

- Possibilitat de disposar d’un espai de treball temporal i altres recursos vinculats a les disciplines que es treballen al centre de creació*, justificats segons el projecte presentat.

La disponibilitat d’aquests espais i béns d’equipament resta pendent de la no coincidència amb les classes lectives. Així, doncs, caldrà preveure el seu ús posant-se en contacte amb l’equip gestor del centre.

 

- Difusió, documentació i comunicació del projecte.

- Ajut econòmic a la producció, si s’escau (import a acordar).

- Accés al centre de dilluns a divendres, de 9 a 21 h de forma ininterrompuda (mes d’agost, tancat).

- La residència no contempla espai d’habitatge.

*Escultura, gravat, dibuix, pintura, tapís i art tèxtil. Per a més informació, cal consultar a l’equip gestor.

 

Sol·licitud

Adreçar un únic dossier pdf (màxim 3 MB) al correu electrònic casaaymat@santcugat.cat amb el codi RESIDÈNCIA com a assumpte del missatge. El document cal que inclogui:

- Currículum professional i descripció del treball de l'artista o col·lectiu.

- Explicació del projecte a realitzar durant la residència (1500 paraules).

- Justificació dels espais i/o recursos necessaris per a la realització del projecte descrit al punt anterior (1500 paraules).

- Proposta justificada de durada, calendari i preferència temporal (500 paraules).

- Proposta econòmica d’ajut a la producció i les possibles partides (materials, trasllats, transport d’obra, col·laboradores, etc.).

- Proposta de retorn (500 paraules).

- Selecció de tres treballs produïts fins a la data de presentació (1000 paraules).

 

Condicions de cessió

Oferir una proposta de retorn.

Citar la Casa Aymat Espai de Creació i l’Ajuntament de Sant Cugat en les comunicacions futures del projecte resultant.

Uns mínims d’assistència presencial al centre (pactada segons necessitats).

La selecció estarà condicionada a la disponibilitat de l’espai i el pressupost.

 

Criteris de valoració

- Rellevància de la proposta de residència i la proposta de retorn.

- Adequació de la proposta a l'espai, calendari, pressupost, i a les bones pràctiques professionals.

- Caràcter inèdit de la proposta.

- Es valorarà positivament la vinculació de la residència al context territorial de Sant Cugat.

- Significació de la selecció com a resident en la trajectòria de l’artista.

 

Comitè de selecció

La selecció de la proposta anirà a càrrec de l’equip tècnic i gestor del centre.

 

Dates

Presentació de propostes: del 13 de maig fins al 16 de juny del 2024

Comunicació de la proposta seleccionada: a partir de 22 de juliol del 2024

S’obriran nous períodes de presentació de propostes segons disponibilitats d’espais. Podeu informar-vos a través del web, xarxes socials o donant-vos d’alta al butlletí electrònic dels centres culturals.

 

Dubtes i preguntes

Per a resoldre dubtes i preguntes relacionades amb el contingut d’aquestes bases, us podeu posar en contacte amb nosaltres a través de:

Adreça electrònica: casaaymat@santcugat.cat

Telèfon.: 93 565 70 82

Documents

Comparteix això:

Menú principal