Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

Xarxa de Centres Culturals Polivalents de Sant Cugat Xarxa de Centres Culturals Polivalents de Sant Cugat Xarxa de Centres Culturals Polivalents de Sant Cugat

Saltar al contingut
Ets a:

EL PARÈNTESI 2022-2023

Per a l’exhibició d'un projecte artístic en format gràfic o fotogràfic d’artistes o col·lectius artístics que vulguin mostrar el seu treball. Cal que aquests treballs siguin compatibles amb l’ús polivalent de l’espai, per la qual cosa no s’accepten treballs en format audiovisual ni volumètric. Les propostes seleccionades es mostraran a l’espai El Parèntesis del Casal de Mira-sol segons calendari pactat amb el centre.  

 

Sol·licitud

Adreçar proposta mitjançant un únic arxiu en format pdf (màxim 3 MB) a l’adreça de correu electrònic casalmirasol@santcugat.cat, amb el codi CMIRASOL com a assumpte del missatge, aportant:

- Currículum professional i descripció conceptual del treball de l'artista o col·lectiu artístic

- Memòria de la proposta, incloent: justificació teòrica i relació d'obres (dossier gràfic amb justificació de la selecció) (màxim 2 pàgines)

- Annexos, si s'escau

 

Condicions de cessió

La cessió de l’espai és de caràcter gratuït. Aquesta convocatòria no contempla despeses d’honoraris ni producció.

Aniran a càrrec de l'Ajuntament les despeses derivades de full de sala en b/n i comunicació.

El muntatge i desmuntatge expositiu anirà a càrrec del/de la sol·licitant de la convocatòria, i comptarà amb el suport de l'equip tècnic i gestor del centre. La sala s’haurà de deixar en les condicions en que s’ha trobat.

La selecció de les propostes anirà a càrrec de l’equip tècnic i gestor del centre, i estarà condicionada a l’adequació a les bases de la convocatòria i a la disponibilitat de l’espai. Les propostes seleccionades rebran una comunicació amb proposta de calendari a consensuar entre les parts.

 

Dates

Presentació de propostes: tot l’any

Exposició: segons disponibilitat

Comparteix això:

Menú principal