Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

Xarxa de Centres Culturals Polivalents de Sant Cugat Xarxa de Centres Culturals Polivalents de Sant Cugat Xarxa de Centres Culturals Polivalents de Sant Cugat

Saltar al contingut
Ets a:

ESTADES CREATIVES 2021-2022 - CASA AYMAT

 

ESTADES CREATIVES 2021-2022 - CASA AYMAT

 

Les Estades Creatives pretenen recolzar la producció artística, posant a disposició del/ de la resident els espais i els recursos que ofereix Casa Aymat Espai de Creació. S’adreça a qualsevol persona amb dedicació professional o en vies de professionalització en el sector de la creació artística contemporània.

 

Prestacions

- Possibilitat de disposar d’un espai de treball i altres recursos vinculats a les disciplines que es treballen al centre de creació, segons justificació del projecte presentat

- Difusió, documentació i comunicació del projecte

- Ajut econòmic a la producció, si s’escau (import a acordar)

- Accés al centre de dilluns a divendres, de 8.30 a 21.30h de forma ininterrompuda

- L’estada creativa no contempla espai d’habitatge


Sol·licitud

S’ha de presentar proposta mitjançant un únic arxiu en format pdf (de menys de 3MB) a l’adreça de correu electrònic casaaymat@santcugat.cat, amb el codi ESTCREA com a tema del missatge, aportant:

- Currículum professional i descripció conceptual del treball de l'artista o col·lectiu (si s’escau)

- Justificació de la necessitat de disposar d’un espai i els recursos associats (màxim 1 full)

- Proposta de calendari i preferència temporal, amb justificació, si s’escau

- Proposta econòmica d’ajut a la producció i les possibles partides (materials, trasllats i honoraris possibles col·laboradors)

- Proposta de retorn

- Selecció de treballs produïts fins la data de presentació (màxim 3 fulls)

 

Condicions de cessió

Oferir una proposta de retorn.

Citar la marca Casa Aymat Espai de Creació i introduir el logo de l’Ajuntament de Sant Cugat a les comunicacions futures del projecte resultant.

Uns mínims d’assistència presencial al centre (pactada segons necessitats).

La selecció de les propostes anirà a càrrec de l’equip tècnic i gestor del centre, i estarà condicionada a la disponibilitat de l’espai i el pressupost.

 

Criteris de valoració

- Originalitat de la proposta

- Adequació de la proposta a l'espai, calendari i pressupost

- Proposta de retorn.

- Es valorarà positivament la vinculació de l’Estada Creativa al context territorial de Sant Cugat.

 

Dates

Presentació de propostes: tot l’any

Estada: segons disponibilitat

Comparteix això:

Menú principal