Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

Xarxa de Centres Culturals Polivalents de Sant Cugat Xarxa de Centres Culturals Polivalents de Sant Cugat Xarxa de Centres Culturals Polivalents de Sant Cugat

Saltar al contingut
Ets a:

Convocatòries d'art, creació i exposicions

El programa d’Arts Visuals de l’Ajuntament de Sant Cugat presenta les bases de les Convocatòries d’art, creació i exposicions 2024 elaborades garantint objectivitat, igualtat i transparència en l’accés als espais expositius i creatius de la ciutat.

CONDICIONS GENERALS

L’objecte d’aquestes bases és regular la convocatòria de projectes expositius artístics al Centre d’Art Maristany i a la sala d’exposicions de la Casa de Cultura, i les residències artístiques a Casa Aymat per l’any 2024.
• Les propostes presentades han de seguir les bases de cada convocatòria per tal de ser acceptades. Una mateixa proposta no es pot presentar a diferents
convocatòries expositives d’una mateixa edició. 
• Les persones seleccionades en les convocatòries expositives no podran tornar a optar en cap d’aquestes convocatòries al llarg dels següents 5 anys. Queden excloses de les presents convocatòries les entitats o programes públics que tinguin l’accés a les sales expositives regulat mitjançant conveni o pacte amb l’Ajuntament de Sant Cugat.
• La selecció dels projectes anirà a càrrec d’una comissió de selecció independent i especialitzada, o en el seu defecte, a càrrec de l’equip gestor del Programa d’Arts Visuals. La comissió de selecció podrà considerar deserta una convocatòria, consultar a les persones participants per aclarir dubtes i considerar de forma autònoma qualsevol aspecte no recollit en aquestes bases.
• Les persones seleccionades es comprometen a assistir a les jornades de treball, a adaptar-se al calendari de treball, recursos humans i tècnics existents, així com a fer una presentació pública del projecte i a participar activament de la seva dinamització.
• Les comunicacions digitals dels projectes seleccionats hauran d’etiquetar el perfil @art.santcugat, així com citar el lema “Projecte produït amb el suport de l’Ajuntament de Sant Cugat” en les mostres i comunicacions presents i futures del projecte.
• L’anunci de la resolució de cada convocatòria es comunicarà a través de correu electrònic adreçat als participants, així com a través de la web centresculturals.santcugat.cat i del perfil d’Instagram @art.santcugat.
• Els projectes destacats que no siguin seleccionats en les presents convocatòries podran ser proposats com a exposicions del Programa d’Arts Visuals – seguint la seva proposta de forma íntegra o parcial-, prèvia acceptació dels i de les participants i amb el vist i plau de la comissió.
• La participació en les Convocatòries d’art, creació i exposicions suposa l’acceptació d’aquestes bases, així com les resolucions de les comissions de selecció.
• D’acord amb la normativa de protecció de dades, us informem que les vostres dades personals seran tractades per l’Ajuntament de Sant Cugat amb la finalitat d’informarvos
sobre l’evolució i resultats de les convocatòries i, si no es diu el contrari, s’afegiran a la base de dades “Vols saber què passa a Sant Cugat? Tema: Art” per informar de les activitats que es fan als seus centres d’art. Tret que hi hagi una obligació legal, les vostres dades no seran cedides a tercers. Podeu consultar informació addicional a www.santcugat.cat/politica-privacitat/

Comparteix això:

PROJECTES CURATORIALS D’ART CONTEMPORANI

Centre d'Art Maristany. Per a un projecte de comissariat d’arts visuals contemporànies.

 

Projecte seleccionat: Màquines, ruletes, trucs i trampes de Julia Coelho i Renan Araujo

Actualització 20/11/2023

PROJECTES ARTÍSTICS DE CIUTAT

Casa de Cultura. Per a propostes d'arts visuals i plàstiques vinculades al territori i a la ciutat. 

 

Projecte seleccionat: Mapejat de Sant Cugat de Maria Esteve

Actualització 20/11/2023

CICLE D’ARTISTES DE SANT CUGAT

Casa de Cultura. Per a propostes d’artistes amb una vinculació a Sant Cugat.

 

Projecte seleccionat: D(ó)na Oportunitat. L’art com a eina de transformació social de Marta Fàbregas i Berta Navarro

Actualització 20/11/2023

ARTISTES EN RESIDÈNCIA

Casa Aymat. Recolzament a la producció artística d'artistes contemporanis.

Menú principal