Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

Xarxa de Centres Culturals Polivalents de Sant Cugat Xarxa de Centres Culturals Polivalents de Sant Cugat Xarxa de Centres Culturals Polivalents de Sant Cugat

Saltar al contingut
Ets a:

Convocatòries d'art, creació i exposicions

Fruit de les trobades de la taula participativa d’arts visuals, l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès va posar en marxa una convocatòria per nodrir la programació temporal dels diferents espais expositius de la ciutat.

El programa d'Arts Visuals de l'Ajuntament de Sant Cugat presenta les bases de les Convocatòries destinades a donar suport a la creació artística per a l'edició 2021-2022.

Les bases han estat elaborades per garantir objectivitat, igualtat i transparència amb la finalitat de democratitzar l’accés als espais expositius i creatius de la ciutat.

 • Els i les participants hauran de presentar una proposta seguint les bases de cada convocatòria. Cal respectar el format indicat en cada una d'elles, en cas contrari la sol·licitud no serà acceptada.
 • Una mateixa proposta no pot ser presentada en dues o més convocatòries diferents.
 • La selecció dels projectes anirà a càrrec d'una comissió de selecció independent i especialitzada. En aquelles convocatòries on no hi hagi comissió de selecció, l’equip gestor del centre expositiu serà l’encarregat de fer-ne la selecció.
 • La comissió de selecció podrà considerar deserta una convocatòria.
 • La comissió de selecció podrà demanar aclariments puntuals als participants.
 • Els i les seleccionades de cada convocatòria es comprometen a assistir a les reunions prèvies i jornades de treball necessàries per a la consecució del projecte seleccionat, adaptant-se en cada cas al calendari fixat a cada espai, així com als recursos humans i tècnics que es puguin oferir des de cada espai.
 • Els i les seleccionades es comprometen a fer una presentació pública i a participar de la dinamització (presencial o online) del projecte.
 • Queden excloses de les presents convocatòries aquelles entitats o programes públics dels quals l'accés a les sales estigui regulat mitjançant un conveni amb l’Ajuntament de Sant Cugat.
 • L'anunci de la resolució de cada convocatòria es farà pública a través de la web centresculturals.santcugat.cat i les nostres xarxes socials.
 • Les propostes destacades per les comissions de selecció, i que no resultin finalment seleccionades, podran ser proposades com a exposicions - íntegra  o parcialment-, fora de la convocatòria per la qual hagin estat presentades, prèvia acceptació dels i de les participants i amb el vist i plau de la comissió. 
 • La participació en qualsevol de les convocatòries suposa l’acceptació d’aquesta normativa, així com de la resolució de la comissió de selecció. Qualsevol aspecte que no quedi recollit en aquesta normativa, quedarà a consideració de cada una de les comissions de selecció.
Comparteix això:

PROJECTES CURATORIALS D’ART CONTEMPORANI 2022 – CENTRE D’ART MARISTANY

Per a l'elaboració d'un projecte curatorial de l’àmbit de les arts visuals contemporànies que destaqui per la seva qualitat, professionalitat i originalitat. La proposta seleccionada es mostrarà a la sala d'exposicions del Centre d'Art Maristany entre setembre i novembre del 2022.

Es tindrà en compte una única proposta per comissari/ària o equip curatorial.

Presentació de propostes: fins el 31 de maig del 2021

 

Projecte seleccionat: Un alfabet a les fosques, de Jordi Vernis López

Data d'actualització: 05/07/2021

LES LLEIXES 2021-2022 – CAM / CGGATC

Per a la mostra púbica d'un projecte d’artista o col·lectiu que busqui mostrar un projecte inèdit o que encara està en vies de creació, afí a l’àmbit de les arts visuals contemporànies. La convocatòria busca ser un espai que permet provatures pel què fa a una primera mostra pública del projecte. Les propostes seleccionades es mostraran a l’Espai Lleixes del Centre d’Art Maristany, o a la Sala Eixida del Centre Grau-Garriga d’Art Tèxtil Contemporani, al llarg de sis setmanes de durada, i segons calendari pactat amb el centre.  

Presentació de propostes: tot l’any

 

CICLE D’ARTISTES DE SANT CUGAT 2022 - CASA DE CULTURA

Per a propostes d’artistes amb una vinculació demostrable a Sant Cugat (nascuts i nascudes, residents o amb taller) que vulguin formar part del Cicle d’Artistes de Sant Cugat, orientat a difondre i potenciar l’art fet des de la ciutat. La proposta seleccionada es mostrarà a la sala d'exposicions de la Casa de Cultura entre setembre i octubre del 2022.

Queden exclosos d’aquesta convocatòria els i les artistes que ja hagin participat en alguna de les exposicions del cicle al llarg dels últims cinc anys, així com aquells projectes que ja hagin sigut mostrats en qualsevol altre espai públic o privat de Sant Cugat.

Presentació de propostes: fins el 31 de maig del 2021

 

Projecte seleccionat: Thermosibirsk, de Sasha R. Gregor

Data d'actualització: 05/07/2021

EL PARÈNTESI DE MIRA-SOL 2021-2022 - CASAL DE MIRA-SOL

Per a l’exhibició d'un projecte artístic en format gràfic o fotogràfic d’artistes o col·lectius artístics que vulguin mostrar el seu treball. Cal que aquests treballs siguin compatibles amb l’ús polivalent de l’espai, per la qual cosa no s’accepten treballs en format audiovisual ni volumètric. Les propostes seleccionades es mostraran a l’espai El Parèntesis del Casal de Mira-sol segons calendari pactat amb el centre.  

Presentació de propostes: tot l’any

PROJECTES EN OBERT 2022 - SANT CUGAT

Per a propostes artístiques, divulgatives i pedagògiques en format expositiu, o propostes d’exhibició pública que vulguin formar part del programa d’intervencions artístiques en espai públic de la ciutat. La temàtica és lliure. Les propostes seleccionades es mostraran entre març i abril del 2022 a la Casa de Cultura, en el cas de tractar-se d’un projecte expositiu, o bé al llarg del 2022, en cas de tractar-se d’un format públic.

Queden exclosos d’aquesta convocatòria els i les artistes o col·lectius que presentin propostes l’antiguitat de les quals superi els 2 anys des de la seva primera exposició pública, així com aquells projectes que ja s’hagin mostrat a Sant Cugat.

Aquesta convocatòria preveu la selecció d’un màxim de dos dels projectes presentats, un dels quals sempre serà en format expositiu.

Presentació de propostes: fins el 31 de maig del 2021

 

Projecte seleccionat: El Camp d’Elles, de Mònica Pagès i Laura Van Severen

Data d'actualització: 05/07/2021

ESTADES CREATIVES 2021-2022 - CASA AYMAT

Les Estades Creatives pretenen recolzar la producció artística, posant a disposició del/ de la resident els espais i els recursos que ofereix Casa Aymat Espai de Creació. S’adreça a qualsevol persona amb dedicació professional o en vies de professionalització en el sector de la creació artística contemporània.

Presentació de propostes: tot l’any

Menú principal